مرور رده

ایمپلنت

آیا ایمپلنت های دندانی ایمن هستند ؟ انجام بیش از 50 سال ، کاشت دندان یک روش ایمن برای جایگزینی دندان محسوب می شود. برای اکثر بیماران در سلامتی خوب ، کاشت ایمپلنت بسیار موفق است که توسط یک متخصص مناسب انجام شود.