روز: اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

  • دانشجویی
    کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی محمد لشکری

    دانلود رایگان کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری

    کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 💠 تألیف : اهداف آموزشی کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  عبارتند از: 1 .آشنایی با مفاهیم، روش هاي اندازه گیري، نظریه ها و الگوهاي مختلف رشد و توسعه اقتصادي در دنیا 2 .آشنایی با نحوه مقایسه سطح توسعه کشورها و فرایند برنامه ریزي اقتصادي 3 .آشنایی با مفهوم و مباحث الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت محمد لشکری کلیات مفهوم رشد و توسعه اقتصادي پیدایش نظریه توسعه اقتصادي:  بعد از جنگ جهانی دوم (از سال 1939 تا 1945 میلادي معادل 1318 تا 1324 شمسی) براي جبران خسارت هاي وارد شده به کشورهاي درگیر در جنگ، نظریه توسعه اقتصادي کشورها مطرح شد.  امروزه علم اقتصاد به شاخه هاي متعددي تقسیم میشود که یکی از آنها، شاخه اقتصاد توسعه است. نخستین دسته بندي کشورها: بر همین اساس ابتدا کشورها به سه دسته تقسیم شدند: 1 .کشورهاي جهان اول: شامل کشورهاي صنعتی و پیشرفته بودند که نظام…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا

This site is protected by wp-copyrightpro.com

بستن
بستن