مرور برچسب

کارت ماشین و گواهینامه با کد رهگیری

روش های پیگیری بسته و مرسولات پستی

پیگیری بسته و مرسولات پستی؛ در صورتی که چندین بار با استفاده از پست مرسولات پستی خود را ارسال کرده باشید، در همان آغاز کار یک رسید خدمات پستی که دارای کد رهگیری 10 یا 20 رقمی مرسوله جهت پیگیری به شما داده می شود که با مراجعه به سایت اداره…
ادامه مطلب ...