مرور برچسب

بیوگرافی علی بهبودی فر

بیوگرافی علی بهبودی فر

علی بهبودی فر یکی از استعداد های خوب کشور ما بود که تا ظهور برنامه عصر جدید از چشم همه ایرانی ها پنهان مانده بود.علتش این عامل عدم حمایت ها از جانب مسولین مربوط و نداشتن توان مالی مناسب برای شناخت خود به دیگران.

علی بهبودی فر رکورددار چرخاندن توپ بسکتبال برروی ته مسواک است .که دیشب در برنامه عصر جدید این رکورد را به نام خود ثبت نمود.

مدت زمان ثبت رکورد

1:28 که پس از پایان ثبت رکورد سامانه به پرداخت بانک ملت مبلغ 60 میلیون تومان به عنوان پاداش به این جوان خوب ایرانی اهدا نمود.