مرور رده

پر انرژی

چگونه پرانرژی و سرحال باشیم. آیا راهی برای داشتن انرژی و شادی وجود دارید، اگر وجود دارد چگونه می توانیم انسان شاد و پر انرژی باشیم؟ آیا می‌دانید افرادی که شاد و پر انرژی هستند کمتر دچار بیماری‌های روانی همچون افسردگی، اضطراب و استرس می‌شوند.

بیشتر دانشمندان این عقیده را دارند که افرادی که دارای روحیه شاد و مثبت اندیش هستند در کارهایشان موفق و پیروز خواهند بود و سر سلحه کاری خود را پشتکار وتلاش در نظر می‌گیرند تا به هدف خود برسند.

می‌دانید افرادی که همیشه شاداب و پر انرژی هستند دارای تمرکز ذهنی بیشتری نسبت به افراد افسرده و غمگین هستند؛ زیرا داشتن تمرکز ریشه اصلی آن بستگی به افکار،اعمال، زمان و انرژی زیاد دارد.

چه کارهای باعث شادی و نشاط می‌شود

ورزش کردن؛ یکی از راه‌های داشتن شادی و نشاط انجام ورزش در هنگام صبح است. سعی کنید صبح خود را با انجام چند حرکت کششی ساد و نرم آغاز کنید تا روزی شاد و پر انرژی داشته باشید.

پیاده روی؛ هر زمان که وقت آزاد دارید حداقل ساعتی را اختصاص به پیاده روی در محیط‌های سبز همچون پارک ها یا هر جای که هوای پاک و محیط سبز دارد آرام راه بروید و بگذارید جریان مثبت انرژی در بدنتان انتشار پیدا کند.

چرت روزانه؛ بشتر محققات به این نتیجه رسیده اند افردای که در طول روز ساعتی را اختصاص به خواب می‌دهند داری تمرکز ذهنی و حافظه بالایی دارند.

اخبار منفی؛ سعی کنید هیچ وقت صبح خود را با دیدن اخبار منفی شروع کنید زیرا موجب می‌شود تا روز کسل کننده و ذهن آشوفته داشته باشید.